เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 

  วิธีการจอง
 

1. หลังจากได้รับรายละเอียดเอกสารยืนยันการจอง กรุณาเซ็นชื่อผู้จอง ประทับตราหน่วยงาน ระบุจำนวนคนเข้าใช้บริการเพื่อ           เป็นการการันตี    

2. สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนคนเข้าใช้บริการก่อนล่วงหน้าเข้าใช้บริการ 7 วัน หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงทางเราจะคิดตาม       ยอดการันตีในเอกสารยืนยันการจอง

2. ส่งเอกสารยืนยันการจองทาง E-mail : jpptravel456@gmail.com หรือ Line id : 0880776555

3. โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันการจอง

4. ส่วนที่เหลืออีก 50 % จ่ายชำระเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีในวันที่ใช้บริการ

5. หากไม่มีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50 % ทางเราต้องขอยกเลิกการจองทั้งหมดออกไปก่อน

6. ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้บริการ jpptravel

   
  วิธีการชำระเงิน
 
ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
กรุงเทพ บางคนที ออมทรัพย์ 5080108631 นางสาวจันทร์จิรา พิมเสน
   
 
ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
กรุงไทย ตลาดฉัตรไชย ออมทรัพย์ 3940166006 นางสาวจันทร์จิรา พิมเสน

 

ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ อัมพวา ออมทรัพย์ 4056039417 นางสาวจันทร์จิรา พิมเสน