เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 

 

แพคเกจ : 2 วัน 1 คืน

   
 

2 วัน 1 คืน ล่องเรือไหว้พระ ตลาดน้ำอัมพวา ชมหิ่งห้อย ชมสวนมะม่วงหาว         ที่พักอัมพวา,เที่ยวอัมพวา

2 วัน 1 คืน ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา ชมหิ่งห้อย          ที่พักอัมพวา,เที่ยวอัมพวา

2 วัน 1 คืน อบรมสัมมนา การทำน้ำตาลมะพร้าว ตลาดน้ำท่าคาหรือตลาดน้ำดำเนินฯ  ที่พักอัมพวา,เที่ยวอัมพวา

2 วัน 1 คืน กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติปลูกป่าชายเลน ตลาดน้ำอัมพวา ชมหิ่งห้อย     ที่พักอัมพวา,เที่ยวอัมพวา

2 วัน 1 คืน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ไหว้พระ เที่่ยวอัมพวา วิธีการทำน้ำตาลมะพร้าว    ที่พักอัมพวา,เที่ยวอัมพวา    

2 วัน 1 คืน เที่ยวอัมพวา ไหว้พระ ศึกษาดูงานการทำน้ำตาลขนมไทยและจักสาน       ที่พักอัมพวา,เที่ยวอัมพวา           

2 วัน 1 คืน กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน ไหว้พระ เที่ยวอัมพวา จัดสัมมนา     ที่พักอัมพวา,เที่ยวอัมพวา

 

2 วัน 1 คืน เที่ยวอัมพวา ไหว้พระ ศึกษาดูงานมะม่วงหาว การทำน้ำตาลมะพร้าว การเขียนเครื่องเบญจรงค์

 

3 วัน 2 คืน กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน ตลาดน้ำอัมพวา แก่งกระจาน

 

3 วัน 2 คืน ล่องเรือไหว้พระ เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา แก่งกระจาน

 

เที่ยวอัมพวา,ที่พักอัมพวา

เที่ยวอัมพวา,ที่พักอัมพวา

เที่ยวอัมพวา,ที่พักอัมพวา
เที่ยวอัมพวา,ที่พักอัมพวา

เที่ยวอัมพวา,ที่พักอัมพวา
ที่พักอัมพวา,เที่ยวอัมพวา
เที่ยวอัมพวา,ที่พักอัมพวา

เที่ยวอัมพวา,ที่พักอัมพวา

เที่ยวอัมพวา,ที่พักอัมพวา

เที่ยวอัมพวา,ที่พักอัมพวา

เที่ยวอัมพวา

เที่ยวอัมพวา,ที่พักอัมพวา

เที่ยวอัมพวา,ที่พักอัมพวา